Meest gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?

Dit kan door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. U kunt het vinden onder aanmelden. Hier kunt u het aanmeldformulier voor de gewenste opvangsoort invullen. Vervolgens kunt u dit via de website verzenden en krijgt u via email een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen.

Zijn er inschrijfkosten verbonden aan plaatsing of plaatsing op de wachtlijst?

Nee, kindercentrum Kindertuin hanteert geen kosten voor inschrijving. U kunt bovendien altijd, met inachtneming van de annuleringstermijn van 1 maand, de plaatsing kosteloos annuleren of wijzigen.

Ik heb via de website een aanmelding gedaan maar heb nog niks gehoord, hoe lang duurt het voor ik reactie krijg?

Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. Mocht u na 5 werkdagen nog niks vernomen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met onze afdeling planning & advies: 0411-689110 of planning&advies@kindertuin.com

Vanaf welk moment kan ik mijn kind het beste aanmelden?

In verband met wachtlijsten kunt u uw kind het beste zo snel mogelijk aanmelden. Aangezien kindercentrum Kindertuin geen inschrijfkosten of kosten voor plaatsing op de wachtlijst hanteert is z.s.m. aanmelden altijd verstandig. U kunt namelijk met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand, altijd nog kosteloos annuleren.

Hoe en waar kan ik toeslag voor de kinderopvang aanvragen?

Op www.toeslagen.nl van de Belastingdienst kunt u na het invullen van de gegevens precies zien hoeveel u netto kwijt zal zijn aan de kinderopvang. Op deze website kunt u de toeslag ook aanvragen. Let er op dat u de toeslag binnen 3 maanden na de start van de opvang aanvraagt.

Wanneer krijg ik de factuur van kindercentrum Kindertuin en wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?

De facturen worden rond de eerste week van de maand verstuurd. Voor de peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang wordt rond de 20e van elke maand het factuurbedrag automatisch geïncasseerd van uw rekening. Voor de kinderdagopvang en de naschoolse opvang wordt het factuurbedrag rond de 25e van elke maand automatisch geïncasseerd van uw rekening.

Hoe en wanneer kan ik de afdeling planning & advies bereiken?

De afdeling planning & advies is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 0411-689110. Op deze tijden kunt u ook binnenlopen op ons kantoor. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk een email te sturen naar de afdeling planning & advies via planning&advies@kindertuin.com.

Wat betekenen de afkortingen KDV, BSO, VSO, TSO, NSO en POV?

KDV: KinderDagVerblijf
BSO: BuitenSchoolse Opvang (alle soorten opvang buiten de schooltijden van kinderen die naar de basisschool gaan, zoals opvang voordat de school begint of nadat de school uit is, vakantieopvang, etc.)
VSO: VoorSchoolse Opvang (dit is opvang van basisschoolkinderen van 7.00u tot de aanvangstijd van school).
TSO: TussenSchoolse Opvang (opvang van basisschoolkinderen tijdens de pauze tussen de middag op school).
NSO: NaSchoolse opvang (opvang voor basisschoolkinderen nadat de school uit is gegaan tot 19.00 uur).
POV: PeuterOpVang

Wanneer wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek als ik mijn kind heb aangemeld voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, etc.?

Uiterlijk twee weken voor de begindatum van de opvang wordt u gebeld door één van de pedagogisch medewerkers van de locatie. Hij/zij zal u uitnodigen voor een intakegesprek en hiervoor een datum met u afspreken. Tijdens dit gesprek worden ook wenmomenten afgesproken.

Hoe zijn de wachtlijsten opgebouwd?

Voor het merendeel van de inschrijvingen geldt dat er direct opvang geboden kan worden. Incidenteel zal dit later zijn dan gewenst. Hoeveel later dat is, is niet eenduidig aan te geven. Wel kunnen wij in de meeste gevallen tijdelijk opvang aanbieden op één van onze andere locaties. Vraag bij onze klantenservice naar de mogelijkheden.

De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door de datum van aanmelding. Er is een voorrangsregeling voor ouders die een tweede of daarop volgend kind aanmelden, terwijl zij al een kind bij kindercentrum Kindertuin laten opvangen. Zijn er meerdere ouders die een tweede of derde kind aanmelden, dan wordt er naar de datum van aanmelding gekeken.
De wachtlijst verkort doordat kinderen geplaatst worden of doordat kinderen afgemeld worden.

De wachtlijsten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Op welke manier en op welke tijden kan ik de afdeling planning & advies bereiken?

De afdeling planning & advies is van maandag tot en met donderdag te bereiken op telefoonnummer 0411-689110 van 9.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. U kunt ook een email sturen naar planning&advies@kindertuin.com

Kan ik mijn kind een extra dag laten opvangen naast de dagen die ik op contract heb?

Wanneer u eenmalig uw kind extra wilt laten opvangen, kunt u dit via email aanvragen bij de unit coördinator van de betreffende locatie. De unit coördinator zal u uitsluitsel geven op basis van de kindaantallen en het rooster.


De betaling van incidentele extra opvang gaat via het invullen van een machtigingsformulier. Dit wordt later op de maandfactuur gefactureerd. Dit bedrag komt dus ook in aanmerking voor vergoeding vanuit de belastingdienst.

Voor het aanvragen van de toeslag heb ik het LRKP nummer van de locatie nodig. Waar kan ik dit vinden?

U kunt dit nummer vinden onder locaties op deze website.

Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?

Indien u een klacht heeft over een bepaalde locatie dan vragen wij u uw klacht eerst te bespreken met een persoon die daar werkzaam is, zoals een pedagogisch medewerker of de unit coördinator.


Als u dit al heeft gedaan, maar u bent hier niet tevreden over dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling planning & advies. Wij zijn te allen tijde bereid om u te woord te staan en het probleem met u op te lossen.


In het uiterste geval kunt u gebruik maken van een externe klachtenregeling. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling planning & advies.

 

U kunt het klachtenreglement hier downloaden

Is het bij onregelmatige diensten van ouders mogelijk om het kind op wisselende dagen te brengen?

Ja, daarvoor kunt u een flexibel contract afsluiten. U geeft dan geen vaste dagen op, maar een gemiddeld aantal dagdelen per week. Hierbij kunt u tot donderdag in de voorafgaande week via de ouderapp van Flexkids uw dagdelen reserveren voor de komende week. Als u in een bepaalde maand niet alle dagdelen afneemt, dan neemt u deze mee naar de volgende maand.
Het flexibel contract heeft een hogere uurprijs dan een normaal contract. U betaalt echter wel een vast bedrag per maand en komt in aanmerking voor een royale toeslag.

Is het mogelijk om mijn kind op wisselende dagen naar het dagverblijf te brengen, bijvoorbeeld de oneven week op woensdag en de even week op donderdag?

Ja, dit is mogelijk wanneer het in alle even weken om dezelfde dag gaat en in alle oneven weken om dezelfde dag. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. U dient dan bij het veld ‘opmerkingen’ aan te geven op welke dag uw kind in de even weken komt en op welke dag uw kind in de oneven weken komt.
Wisselen de dagen vaker dan in even en oneven weken, dan kunt u een flexibel contract afsluiten, waarbij u wekelijks door kan geven op welke dagdelen uw kind in de volgende week naar de opvang komt.

Hoe kan ik een wijziging in of een opzegging van het contract van mijn kind doorgeven?

Wijzigingen doorgeven in de dagdelen, het aanvragen van structurele extra dagdelen en dergelijke dient u altijd schriftelijk  aan Kindercentrum Kindertuin, afdeling planning & advies, Jan Kruijsenstraat 15, 5281 JL Boxtel of per e-mail planning&advies@kindertuin.com door te geven. Houdt u met het doorgeven van wijzigingen rekening met de opzeg- en wijzigingstermijn van 1 maand.

Ik wil graag een dag(deel) ruilen? Is dat mogelijk?

Ruilen van dagdelen mag 3 keer op jaarbasis binnen een tijdsbestek van 1 maand. Feestdagen vallen buiten de 3 dagen die op jaarbasis geruild mogen worden. Een feestdag mag namelijk altijd geruild worden als deze op een contractdag valt.
Wanneer u eenmalig van dagdeel wilt ruilen dient u dit (bij voorkeur per mail) aan te vragen bij de unit coördinator. Op basis van de groepsgrootte en het leidster/kind ratio geeft de unit coördinator al dan niet akkoord aan u. 
Ruilen is altijd in overleg met de unit coördinator en op basis van beschikbaarheid. Bij ziekte kan niet geruild worden. Verzoek om te ruilen moet voorafgaande aan de betreffende data worden ingediend. Verzoeken die achteraf worden ingediend, worden afgewezen.

Wanneer kan mijn kindje niet naar de opvang komen i.v.m. besmettingsgevaar van ziektes?

Er zijn ziektes waarbij wij kinderen in verband met besmettingsgevaar dienen te weren. Wij volgen hierin het advies van het RIVM (RIVM-LCHV Hygiënerichtlijn voor kdv, psz en bso). In de ‘KIDDI’ app die het RIVM hiervoor heeft ontwikkeld, kunt u per ziekte bekijken welke adviezen er gegeven worden en of het betreffende kind geweerd dient te worden.

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de locatie van uw kind.

 

U kunt de app downloaden voor Android hier en voor iOS hier.