Team

Het team met medewerkers van Kindercentrum Kindertuin zet zich iedere dag in om de kinderen een fijne dag te bezorgen

Op elke locatie zijn een unit coördinator en meerdere pedagogisch medewerkers werkzaam. De unit coördinator is onder supervisie van een operationeel team verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij staat net zoals de pedagogisch medewerkers regelmatig op de groep, maar heeft daarnaast administratieve en coördinerende taken.

 

Bij onze buitenschoolse opvang locaties werken activiteiten coördinatoren, activiteitenleidsters en sportleidsters. Zij zorgen samen met de pedagogisch medewerkers voor een uitdagend, goed georganiseerd activiteitenaanbod.