Visie

Onze werkwijze is gebaseerd op de visie van de Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon. Dit betekent dat wij actief luisteren en kijken naar uw kind om inzicht te krijgen in zijn gedrag en behoeften. De totale communicatie, verbaal en non-verbaal, staat daarbij centraal. Het doel is om ieder kind met zijn of haar mogelijkheden te begeleiden naar zelfstandigheid, zodat het in staat is om eigen keuzes te maken.

 

Wij bieden uw kind een stimulerende omgeving waarin hij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en waarin rekening wordt gehouden met zijn eigenheid, karakter, aanleg, talenten en capaciteiten. Naast een goede communicatie vinden wij het namelijk belangrijk om een prettige, veilige en vertrouwde plek te bieden voor uw kind.