Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen.

 

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals de Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

 

De toezichthouders van de GGD inspecteren met regelmaat onze locaties en zijn zeer positief over onze opvang. U kunt dit lezen in de GGD-rapportages die in te zien zijn via onze website bij locaties.