Tussenschoolse Opvang

Na een ochtend school wil uw kind zich tussen de middag graag ontspannen, zijn boterham opeten in een prettige omgeving en zijn verhaal kunnen vertellen. Wij zorgen er voor dat uw kind samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes van een plezierige, ontspannen pauze kan genieten in een veilige en vertrouwde omgeving. Zodat ze na de pauze weer voldoende energie hebben voor de middag. Dat is voor u een hele zorg minder!

 

Als kinderen op school overblijven moet dat goed geregeld zijn. Op basisschool De Vorsenpoel in Boxtel verzorgt kindercentrum Kindertuin het overblijven tussen de middag, de tussenschoolse opvang. Onder leiding van een professionele TSO-coördinator verzorgen vele enthousiaste TSO-leid(st)ers dagelijks het overblijven voor kinderen op school. Zo bent u continu verzekerd van de best mogelijke tussenschoolse opvang voor uw kind.

 

Samenwerking met de school

Kindercentrum Kindertuin zorgt voor professionele TSO op basisschool De Vorsenpoel in Boxtel. Plezier voor de kinderen staat hierbij voorop. Binnen iedere school hanteert Kindercentrum Kindertuin de visie van de school en de omgangsnormen die binnen de school gelden. Op deze manier is de TSO van Kindercentrum Kindertuin een onderdeel van de school.

 

Op vaste dagen overblijven? Abonnement

Als u tussenschoolse opvang op vaste dagen in de week nodig hebt, kunt u een abonnement afnemen.

Voor het aanvragen van een abonnement vult u hier het aanmeldingsformulier TSO in. Bij een abonnement voor overblijven op vaste dagen wordt maandelijks de werkelijke TSO-kosten in rekening gebracht. De betaling is geregeld via automatische incasso. Voor een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Af en toe overblijven? Digitale strippen

Als uw kind af en toe overblijft, kiest u voor digitale strippen. Digitale strippen zijn 10 strippen voor 10 overblijfbeurten. U kunt de digitale strippen aanvragen door het onderstaande machtigingsformulier in te vullen.

 

Machtigingsformulier digitale strippen

 

Registratie is noodzakelijk om met digitale strippen van het overblijven gebruik te maken.

 

Als uw kind gebruik gaat maken van TSO met digitale strippen dan dient u uw kind aan te melden via een e-mailbericht  aan planning&advies@kindertuin.com of telefonisch via 0411-689110 voor 10.00uur. Hierdoor zijn de TSO leidster(s) op de hoogte van de aanwezigheid van uw kind.

 

Wanneer uw kind wel aangemeld is maar vanwege bijvoorbeeld ziekte geen gebruik maakt van de opvang, wordt u verzocht uw kind af te melden via een e-mailbericht aan planning&advies@kindertuin.com of telefonisch via 0411-689110 voor 10.00uur.

 

Indien uw kind niet is aangemeld maar wel gebruik gemaakt heeft van TSO dan zijn wij genoodzaakt om

€ 5,00 per overblijfbeurt in rekening te brengen in verband met extra administratieve handelingen.

 

 

Tarieven

Kindercentrum Kindertuin hanteert de volgende tarieven voor abonnementen en digitale strippen:

Tarieven TSO 2019-2020

 

Registratieformulier en toestemmingsformulier medicijnen

Als uw kind(eren) gebruik gaat(n) maken van de Tussenschoolse Opvang, dan kunt hier het registratieformulier downloaden en invullen. Dit formulier is uitsluitend voor de adminstratie van de TSO-coördinator en is geen aanmelding voor een abonnement. Op deze manier zijn de gegevens up to date.

 

Gebruikt uw kind medicijnen en zal een TSO-leidster de medicijnen mogen toedienen, dan vindt u hier een toestemmingsformulier medicijnen.

 

 

Contact

Op de basisschool hebben wij een TSO-coördinator van Kindercentrum Kindertuin. De TSO-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor ouders voor alle praktische zaken rondom het overblijven. Vragen over abonnementen, digitale strippen en financiële kwesties kunt u stellen aan onze afdeling planning&advies, via telefoonnummer 0411-689110 of e-mail planning&advies@kindertuin.com. Wanneer zij uw vragen niet voldoende kunnen beantwoorden, kunt u contact opnemen met de bovenschoolse coördinator TSO via telefoonnummer 06-13279731 of via een e-mail naar tso@kindertuin.com.

 

Uitgebreide informatie over de tussenschoolse opvang op uw school vindt u in het informatieboekje tussenschoolse opvang dat op iedere school aanwezig is school.

 

Lijkt het u leuk om TSO-leid(st)er te worden? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen. Als TSO leid(st)er ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bovenschoolscoördinator TSO via tso@kindertuin.com of telefoonnummer

06 – 13279731.

Ja, ik wil een

vrijblijvende offerte

 

Abonnementen

Vul hier uw gegevens in.

 

Digitale strippen

Machtigingsformulier digitale strippen