Tussenschoolse Opvang

Na een ochtend school wil uw kind zich tussen de middag graag ontspannen, zijn boterham opeten in een prettige omgeving en zijn verhaal kunnen vertellen. Wij zorgen er voor dat uw kind samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes van een plezierige, ontspannen pauze kan genieten in een veilige en vertrouwde omgeving. Zodat ze na de pauze weer voldoende energie hebben voor de middag. Dat is voor u een hele zorg minder!

 

Als kinderen op school overblijven moet dat goed geregeld zijn. Op de basisscholen in Boxtel en Lennisheuvel verzorgt kindercentrum Kindertuin het overblijven tussen de middag, de tussenschoolse opvang. Onder leiding van een professionele TSO-coördinator verzorgen vele enthousiaste TSO-leid(st)ers dagelijks het overblijven voor kinderen op school. Zo bent u continu verzekerd van de best mogelijke tussenschoolse opvang voor uw kind.

 

Samenwerking met de school

Kindercentrum Kindertuin zorgt voor professionele TSO op een aantal scholen in de regio. Plezier voor de kinderen staat hierbij voorop. Binnen iedere school hanteert kindercentrum Kindertuin de visie van de school en de omgangsnormen die binnen de school gelden. Op deze manier is de TSO van kindercentrum Kindertuin een onderdeel van de school.

 

Op vaste dagen overblijven? Abonnement

Als u tussenschoolse opvang op vaste dagen in de week nodig hebt, kunt u een abonnement afnemen.

Voor het aanvragen van een abonnement vult u hier het aanmeldingsformulier TSO in. Bij een abonnement voor overblijven op vaste dagen wordt maandelijks de werkelijke TSO-kosten in rekening gebracht. De betaling is geregeld via automatische incasso. Voor een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Af en toe overblijven? Digitale strippen

Als uw kind af en toe overblijft, kiest u voor digitale strippen. Digitale strippen zijn 10 strippen voor 10 overblijfbeurten. U kunt de digitale strippen aanvragen door het onderstaande machtigingsformulier in te vullen.

 

Scholen Boxtel

 

Uw kind moet worden ingeschreven vóórdat hij of zij voor de eerste keer gaat overblijven. Hoe het aanmelden en registreren gaat kunt u hieronder lezen op deze website. Registratie is noodzakelijk, omdat u dan vervolgens via deze website met de digitale strippen vooraf een overblijfplaats kunt reserveren. Indien uw kind niet is aangemeld voor TSO, zijn wij genoodzaakt om € 5,00 per overblijfbeurt in rekening te brengen in verband met extra administratieve handelingen.

Hoe u uw kind via deze website aan- of afmeldt voor de tussenschoolse opvang, leest u hier in de uitleg van onze klantenportaal.  

Wanneer uw kind wel aangemeld is maar vanwege bijvoorbeeld ziekte geen gebruik maakt van de opvang, wordt u verzocht uw kind vóór 9.00 uur af te melden via de website van kindercentrum Kindertuin.

Tarieven

Kindercentrum Kindertuin hanteert de volgende tarieven voor abonnementen en digitale strippen:

Scholen Boxtel

 

Registratieformulier en toestemmingsformulier medicijnen

Als uw kind(eren) gebruik gaat(n) maken van de Tussenschoolse Opvang, dan kunt het hier het registratieformulier downloaden en invullen. Dit formulier is uitsluitend voor de adminstratie van de TSO-coördinator en is geen aanmelding voor een abonnement. Op deze manier zijn de gegevens up to date.

 

Gebruikt uw kind medicijnen en zal een TSO-leidster de medicijnen mogen toedienen, dan vindt u hier een toestemmingsformulier medicijnen.

 

 

Contact

Bij iedere basisschool hebben wij een TSO-coördinator van kindercentrum Kindertuin. De TSO-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor ouders voor alle praktische zaken rondom het overblijven. Vragen over abonnementen, digitale strippen en financiële kwesties kunt u stellen aan onze Klantenservice, via telefoonnummer 0411-689110 of e-mail klantenservice@kindertuin.com. Wanneer zij uw vragen niet voldoende kunnen beantwoorden, kunt u contact opnemen met de bovenschoolse coördinator TSO via telefoonnummer 06-13279731 of via een e-mail naar tso@kindertuin.com.

 

Uitgebreide informatie over de tussenschoolse opvang op uw school vindt u in het informatieboekje tussenschoolse opvang dat op iedere school aanwezig is school.

 

Lijkt het u leuk om TSO-leid(st)er te worden? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen. Als TSO leid(st)er ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bovenschoolscoördinator TSO via tso@kindertuin.com of telefoonnummer

06 – 13279731.

Ja, ik wil een

vrijblijvende offerte

 

Abonnementen

Vul hier uw gegevens in.

 

Digitale strippen

Scholen Boxtel