Peuteropvang

Het leven van een kind zit vol met uitdagingen. Vanaf dag één is een kind aan het ontdekken en zich aan het ontwikkelen. Bepaalde dingen leren de kinderen zelf of van hun omgeving en bepaalde dingen ontdekken en leren de kinderen van professionals.

De professionals die uw kind helpen zich te ontwikkelen tot een succesvol volwassenen zijn werkzaam in de kinderdagverblijven, peuteropvang, basisschool en het voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij samen met u dat uw kind goed voorbereid zelfstandig leven kan leiden. Gelukkig is uw kind hier nog lang niet aan toe, u kunt nog samen met uw kind heerlijk genieten van de ontdek- en leermomenten van uw kind.

 

Uw dreumes staat nog vrijwel aan het begin van deze ontwikkeling. U heeft wellicht al gekozen voor de kinderopvang. Uw dreumes wordt bijna 2 jaar en wanneer u geen gebruik maakt van de kinderopvang is het verstandig om uw kind aan te melden bij de peuteropvang.

De peuteropvang wordt gezien als dé voorbereiding van de basisschool. In de periode van 2 jaar tot 4 jaar leren de kinderen gedurende 40 weken per jaar 2 dagdelen per jaar samen spelen, zingen, herkennen, (goed) praten en nog veel meer leuke dingen. Vaak ontstaan er dan ook vriendschappen die doorgaan tot na de basisschool, leuk voor het kind maar ook voor de ouders.

Omdat de peuteropvang niet onder de voorwaarden van de subsidieregels van de gemeente valt, kan de peuteropvang beter worden afgestemd op de behoefte van ouders en het kind. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de professionals die uw kinderen uitdagen om te spelen, te leren en te ontdekken. De pedagogisch medewerk(st)ers staan in nauw contact met de onderwijzers van de basisschool en het CJG zodat u kind altijd de beste zorg ontvangt. Heeft u ontwikkelingsvragen? Maakt u zich zorgen? Onze pedagogisch medewerk(st)ers hebben de kennis en de contacten om u zo goed mogelijk te helpen.

 

Peuteropvang

Uw kind kan al vanaf 2 jaar gebruik maken van de peuteropvang. Bovendien bent u vrij om te kiezen voor 2 dagdelen per week. De openingstijden en sluitingstijden van de peuteropvang zijn afgestemd op de start- en eindtijden van de school. Hierdoor krijgen de kinderen meer gelegenheid om zich goed voor te bereiden op de start op de basisschool. Daarnaast is het ook nog eens praktisch voor de ouders die al een kind op de basisschool hebben.

Ook is de peuteropvang woonplaats onafhankelijk. Ook al woont u niet in dezelfde gemeente u kunt uw kind toch opgeven.

De peuteropvang valt onder de regelgeving van de Wet kinderopvang hetgeen inhoudt dat u ook nog in aanmerking kunt komen voor een toeslag van 75% tot wel 90% (dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). De peuteropvang is dus makkelijker, beter en vaak ook nog goedkoper dan het peuterspeelzaalwerk.

De peuteropvang valt net zoals het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang en wordt ook jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het activiteitenaanbod is dan ook gelijk als die bij de peuterspeelzaal. Het grote verschil is dat de mogelijkheden groter zijn. U heeft ook de mogelijkheid om zelf de dagdelen te kiezen. Dit is echter wel weer afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden. Op sommige dagen zijn helaas de mogelijkheden beperkt.

 

De peuteropvang is een onderdeel van het kinderdagverblijf. Het grote verschil is dat het kinderdagverblijf dagdelen van 5, 5½ of 6 uur heeft en 52 weken per jaar geopend is, de peuteropvang heeft dagdelen van 3 uur tot 3,5 uur (dit is locatieafhankelijk) en is 40 weken per jaar (schoolweken) geopend. In het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt gewerkt met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk waar mee kinderen spelenderwijs worden gestimuleerd.

 

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van de locatie. Check de locatiepagina van de desbetreffende peuteropvang om de tarieven in te zien. Klik hier voor de locatiepagina.

Het reguliere uurtarief bedraagt (in 2020) € 9,20 per uur. Een belangrijk gedeelte van de peuteropvang komt in aanmerking komt voor een toeslag. De overeenkomst geldt vanaf startmoment tot wanneer uw kind 4 jaar wordt en stopt dan automatisch. Wilt u tussentijds uw overeenkomst wijzigen dan heeft een wijzigingstermijn van één maand. De afdeling planning&advies kan u altijd informeren over de juiste tarieven.

 

Toeslag

De peuteropvang valt onder de regelgeving van de Wet kinderopvang. Dit houdt in dat u, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, recht heeft op kinderopvangtoeslag van minimaal 33% tot wel 90 % (dit is afhankelijk van uw toetsingsinkomen). Via de site van de belastingdienst www.toeslagen.nl kunt u vaststellen of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en de toeslag aanvragen. Via onze site www.kindertuin.com kunt u eenvoudig berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft. Voor een juiste berekening heeft u een door ons verstrekte plaatsingsovereenkomst van de desbetreffende locatie nodig. Vraag daarom altijd een vrijblijvende plaatsingsovereenkomst aan.

 

Als u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, kunt u bij de gemeente Haaren en de gemeente Boxtel peuteropvangtoeslag aanvragen. Echter indien u gebruik wilt maken van de gemeentelijke toeslag van de gemeente Boxtel, dan is de peuteropvang mogelijk vanaf 2,5 jaar. Nadere informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de desbetreffende sites www.haaren.nl of www.boxtel.nl.

Ouders die een beroep kunnen doen op het Welzijnsfonds van de gemeente kunnen voor een extra toeslag in aanmerking komen.

De ouderbijdrage (factuurbedrag minus toeslag) start vanaf € 16,53 per maand (dit is afhankelijk van uw toetsingsinkomen en soort toeslag).

 

Factuur en Betaling

Voor gebruik van peuteropvang ontvangt u van Kindertuin een factuur met het volledige maandbedrag.  Via de kinderopvangtoeslag of peutertoeslag krijgt u vervolgens een groot gedeelte van deze kosten terug (toeslag + de ouderbijdrage =  factuurbedrag).

De factuur is gebaseerd op het aantal opvanguren van de komende maand. De dagen dat de peuteropvang vanwege schoolvakanties gesloten is, worden niet in rekening gebracht. Het factuurbedrag wisselt dus per maand.

De facturering van peuteropvang en de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag vindt vooraf aan de opvangmaand plaats.

 

Als u eens wilt kijken hoe onze peuteropvang in zijn werk gaat dan nodigen wij u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding  op de locatie van uw voorkeur.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt dan binnen een week een duidelijke kostenoverzicht.

 

Wij hopen van harte u binnenkort op één van onze locaties te ontmoeten.

Ja, ik wil een

vrijblijvende kostenopgave

 

Vul hier uw gegevens in.

 

Voor een vrijblijvende kostenopgave kunt u uw kind vrijblijvend aanmelden door het aanvraagformulier op deze website in te vullen. Als u het formulier heeft ingevuld, verzendt u het via de website en krijgt u een bevestiging via e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.