Kinderdagverblijf

Ieder kind verdient de beste zorg én de leukste speelomgeving, waar ze zich veilig voelen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Binnen onze kleinschalige, gezellige kinderdagverblijven voelen kinderen en ouders zich thuis. Ons enthousiaste team daagt uw kind uit om te spelen en zich te ontplooien. Opvang bijna zoals thuis: veilig, liefdevol en veel speelplezier met altijd genoeg vriendjes in de buurt.

 

Bij onze kinderdagverblijven bieden wij kinderopvang op maat. Kinderopvang op maat is kinderopvang wanneer u dat nodig heeft. Onze locaties zijn dan ook geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Bij  zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang kunt u kiezen voor gedifferentieerde urenopvang met variabele begin- of eindtijden. Op deze wijze wordt de opvang nog meer afgestemd op de individuele wensen van de ouders.

Ouders kunnen dan kiezen voor de volgende opvangtijden: 10 uur, 10½ uur, 11 uur of 11½ uur. De uren moeten vallen binnen onze openingsuren tussen 7.00 en 18.30 uur. Bij halve dag opvang kunt u kiezen voor 5, 5½ en 6 uur met een starttijd tussen 7.00 en 8.00 uur tot 13.00 uur.

Gedifferentieerde urenopvang is vooralsnog alleen mogelijk bij standaard opvang en kan niet worden aangevraagd bij andere opvangvormen zoals flexibele opvang of opvang om de week.

 

Bij gedifferentieerde urenopvang 2020 zijn de volgende uurtarieven van toepassing.

 

Gedifferentieerde urenopvang 2020

 

11,5 uur/dag               € 8,37/uur

11    uur/dag               € 8,37/uur

10,5 uur/dag               € 8,63/uur

10    uur/dag               € 8,63/uur

5-5½ uur/dagdeel        € 8,63/uur

6      uur/dagdeel         € 8,63/uur

 

Daarnaast bieden wij flexibele opvang waarbij u slechts tot drie dagen van tevoren de opvangdagen hoeft te reserveren. U betaalt alleen voor de dagen die u nodig heeft.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling planning&advies via telefoonnummer 0411-689110 of email planning&advies@kindertuin.com

 

Meer informatie en de bijbehorende prijzen vindt u in de prijzentabel. Klik hier voor de prijzentabel met de mogelijkheden voor kinderopvang. Wilt u weten wat het exacte tarief voor u is, vraag dan vandaag nog een offerte aan bij onze afdeling planning&advies.  Dit zijn overigens bruto prijzen. De meeste ouders komen via de Kinderopvangtoeslag in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. (www.toeslagen.nl).

Wilt u een proefberekening maken voor de hoogte van de toeslag die u ontvangt, klik dan hier.

 

Maak een afspraak met één van onze kinderdagverblijven voor een vrijblijvende rondleiding. Onze enthousiaste medewerksters vertellen u graag alles over hun kinderdagverblijf. U vindt de telefoonnummers van alle  locaties onder vestigingen. Hier kunt u ook informatie lezen en foto’s bekijken.

 

Dagindeling

Onze kinderdagverblijven bieden een gezellige, gezonde, veilige en vertrouwde omgeving waar kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar en ouders zich thuis voelen. Onze enthousiaste pedagogisch medewerksters creëren een stimulerende omgeving voor kinderen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en waar rekening wordt gehouden met hun eigenheid, karakter, aanleg, talenten en capaciteiten.

 

Bij de jonge kinderen houden we individuele schema’s aan, dus hetzelfde persoonlijke voedings- en slaapschema als thuis. Als de kinderen ouder worden gaan zij over naar een vastere dagindeling en eten en slapen zij zo mogelijk tegelijk met de andere kinderen.

 

Een dag op het kinderdagverblijf zit vol met extra activiteiten om uw kind een leerzame en leuke dag te geven. We laten de kinderen ontdekken, leren, ruiken, voelen en vooral ook spelen. Dat doen we niet alleen binnen het kinderdagverblijf, we trekken er ook op uit, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, speeltuin of we gaan broodjes halen bij de bakker.

 

Binnen Kindercentrum Kindertuin wordt gewerkt met de programma’s Uk & Puk en Puk & Ko. Beide methodes zijn totaalprogramma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die zich richten op de brede ontwikkeling van kinderen tot 4 jaar. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in de methodes aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen.

Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is het niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Hiervoor gebruiken we verdiepende activiteiten.

 

Kortom: kinderopvang bij Kindertuin is voor uw kind leuk en uitdagend! Ook daarom kiest u voor opvang  bij Kindertuin!

 

Maak een afspraak

Meer weten over Kindertuin? Wilt u een kijkje nemen op een vestiging bij u in de buurt? Kom gerust eens langs voor een rondleiding. Op de locatiepagina vindt u de adresgegevens van de vestigingen voor een afspraak.

 

Wilt u meer informatie over de opvang die past bij uw voorkeuren, neemt u dan contact op met onze afdeling planning&advies e-mail planning&advies@kindertuin.com of bel naar 0411 689110.

 

Wij hopen van harte u binnenkort op één van onze locaties te ontmoeten.

Ja, ik wil een
vrijblijvende kostenopgave

 

Vul hier uw gegevens in.

 

Voor een vrijblijvende kostenopgave kunt u uw kind vrijblijvend aanmelden door het aanvraagformulier op deze website in te vullen. Als u het formulier heeft ingevuld, verzendt u het via de website en krijgt u een bevestiging via e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.